E-KONSULTATION.
Her kan du booke en tid eller forny din recept...

Christian Nørholm går på pension ultimo december 2019.

AKUT SKADE/SYGDOM

Ved akut skade kontaktes Skadestuen, ring 7015 0708 først.

Ved akut sygdom udenfor vores åbningstid, kontaktes Lægevagten 7015 0700

VANEDANNENDE MEDICIN

Klinikkens skal følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for recepter på vanedannende medicin:

Sovemidler, angstdæmpende midler (benzodiazepiner), stærke smertestillende mediciner (morfin eller lignende), samt centralstimulerende (ADHD medicin). 

På ovenstående medicintyper udstedes fremover kun recept ved personlig fremmøde til konsultation.

Læs hele vejledning her:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209474

Det er derfor ikke muligt at bestille disse medicintyper hos sekretæren eller via hjemmesidens receptfornyelsesmodul eller via medicin app.

Bestil en årskontrol hos din læge og få lagt en behandlingsplan. 

Sundhedsstyrelsen har lavet en folder til borgere, som er i behandling med vanedannede medicin, se den her:

https://www.sst.dk/-/media/Viden/Laegemidler/Afh%C3%A6ngighedsskabende-l%C3%A6gemidler/Vanedannende_medicin_A5_folder_web.ashx?la=da&hash=88283278CE1F4D2335431386A02FE0C1C7BB7868

FERIE & FRAVÆR

Læge Christian Nørholm går på pension ved udgangen af december 2019

UDDANNELSESLÆGE

Ny KBU læge pr 1.8.2019: Rebecca Jurlander, skal være i klinikken i 6 mdr.

Uddannelseslæge Sandra Hammer Jagd er i fase 1 stilling i klinikken fra 1.3.2019 til 31.8.2019

Sandra uddanner sig til praktiserende læge og vil have tilknytning til lægehuset løbende gennem de næste 3 år.

 

ÅBNINGSTIDER

KONSULTATIONSTIDER

Mandag: 09.15-14.15
Tirsdag: 09.15-14.15
Onsdag: 09.15-14.15
Torsdag: 15.00-17.00
Fredag: 09.15-14.15

 

 

TELEFONTID LÆGER

Mandag:  08.00-09.00
Tirsdag: 08.00-09.00
Onsdag: 08.00-09.00
Torsdag: 08.00-09.00
Fredag: 08.00-09.00