E-KONSULTATION.
Her kan du booke en tid eller forny din recept...

Corona virus i Danmark. Hold dig informeret på Coronasmitte.dk.

CORONA VIRUS

Kære patienter.

Så længe Corona-epidemien er i Danmark beder vi jer om at overholde følgende retningslinjer

 

  • Patienter med luftvejsinfektioner:

Øvre luftvejssymptomer (forkølelse), feber, luftvejsinfektion/vejrtrækningsproblemer, kulderystelser, muskelsmerter, ondt i halsen, hovedpine, diarré, kvalme/opkast

må ikke gå ind i klinikken. Respektér venligst opslagene på døren.

Kontakt os på klinikkens telefon 59437173.

 

  • Patienter i risikogruppe jvf Sundhedssstyrelsens definitioner:

https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar/FAQ

bør ikke fremmøde i klinikken, men bedes kontakte klinikken telefonisk eller via e-korrespondance i Patientportalen, hvis de har tid i klinikken. Dette mhp at vi kan vurdere, om konsultation kan genneføres ved fremmøde eller telefonisk.

 

  • Patienter uden for risikogruppen og uden luftvejsinfektioner:

Klinikken er åben for konsultationer og kontroller for patienter, der ikke er i risikogruppe og ikke har luftvejssymptomer. Som overfor foreslår vi, at klinikken kontaktes mhp om din konsultation kan gennemføres telefonisk på en aftalt tid.

 

 

PERSONALENYT

Vores sygeplejerske Lisbeth Lilleøre har søgt nye udfordringer og stopper i klinikken med udgangen af juni 2020.

Vi har ansat en ny sygeplejerske Marianne Wittendorff, som starter i klinikken i september 2020.

AKUT SKADE/SYGDOM

Ved akut skade kontaktes Skadestuen, ring 7015 0708 først.

Ved akut sygdom udenfor vores åbningstid, kontaktes Lægevagten 7015 0700

VANEDANNENDE MEDICIN

Klinikkens skal følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for recepter på vanedannende medicin:

Sovemidler, angstdæmpende midler (benzodiazepiner), stærke smertestillende mediciner (morfin eller lignende), samt centralstimulerende (ADHD medicin). 

På ovenstående medicintyper udstedes fremover kun recept ved personlig fremmøde til konsultation.

Læs hele vejledning her:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209474

Det er derfor ikke muligt at bestille disse medicintyper hos sekretæren eller via hjemmesidens receptfornyelsesmodul eller via medicin app.

Bestil en årskontrol hos din læge og få lagt en behandlingsplan. 

Sundhedsstyrelsen har lavet en folder til borgere, som er i behandling med vanedannede medicin, se den her:

https://www.sst.dk/-/media/Viden/Laegemidler/Afh%C3%A6ngighedsskabende-l%C3%A6gemidler/Vanedannende_medicin_A5_folder_web.ashx?la=da&hash=88283278CE1F4D2335431386A02FE0C1C7BB7868

FERIE & FRAVÆR

Læge Malene Damgaard holder sommerferie uge 27-28-29

Læge Nann Agerlin holder sommerferie uge 30-31-32

Læge Kathryn Hedegaard holder sommerferie uge 29 og uge 33-34

Sygeplejerske Eva Robétjé holder sommerfeire uge 33-34-35

Sekretær Charlotte Petersen holder sommerferie uge 30-31-32

UDDANNELSESLÆGE

Uddannelseslæge Malene Damgaard kommer i fase 3 stilling i klinikken fra 1.4.2020 ti 31.3.2021. Malene er på sidste del af uddannelsen til praktiserende læge. 

Uddannelseslæge Sandra Hammer Jagd er i fase 1 stilling i klinikken fra 1.3.2019 til 31.8.2019

Sandra uddanner sig til praktiserende læge og vil have tilknytning til lægehuset løbende gennem de næste 3 år.

 

ÅBNINGSTIDER

KONSULTATIONSTIDER

Mandag: 09.15-14.15
Tirsdag: 09.15-14.15
Onsdag: 09.15-14.15
Torsdag: 15.00-17.00
Fredag: 09.15-14.15

TELEFONTID LÆGER

Mandag:  08.00-09.00
Tirsdag: 08.00-09.00
Onsdag: 08.00-09.00
Torsdag: 08.00-09.00
Fredag: 08.00-09.00