Charlotte Petersen

Sekretær.

Charlotte er uddannet lægesekretær og passer telefon og mange andre opgaver i sekretariatet. Charlotte har været i klinikken i flere år.

 

 

Eva Robetjé

Konsultationssygeplejerske.

Har kronikerkontroller diabetes, hypertension, KOL samt andet sygeplejerske opgaver i klinikken.

Samt delvis sekretærfunktion.

Eva har været i klinikken fra marts 2019 og har mangeårig erfaring fra andet lægehus.

 

 

Anne Marie Holm Herz

Klinikpersonale.

Ved at blive oplært til diverse prøvetagning samt delvis sekretærfunktion i klinkken.

Anne Marie er startet i april 2023.