Charlotte Petersen

Sekretær.

Charlotte er uddannet lægesekretær og passer telefon og mange andre opgaver i sekretariatet. Charlotte har været i klinikken i flere år.

Eva Robetjé

Konsultationssygeplejerske. Har kronikerkontroller diabetes, hypertension, KOL samt andet sygeplejerske opgaver i klinikken.

Samt delvis sekretærfunktion.

Eva har været i klinikken fra marts 2019 og har mangeårig erfaring fra andet lægehus.

Marianne Wittendorf

Konsultationssygeplejerske. Har kronikerkontroller diabetes, hypertension, KOL samt andet sygeplejerske opgaver i klinikken.

Samt delvis sekretærfunktion.

Marianne har været i klinikken fra september 2020 og har mangeårig erfaring fra andet lægehus.