INDLEVERING AF PRØVER

Vi beder om at prøver, som skal sendes til videre undersøgelse samme dag, det gælder podninger, afføringsprøver eller urinprøver, afleveres i klinikken mellem klokken 9 og 12.

Sygesikringskortet skal registreres ved indlevering af prøvemateriale, som skal afleveres til personale.

Prøvemateriale skal være korrekt mærket med navn og cpr-nummer, og i forsvarlig emballage.